نمونه ها

جشنواره فروش ویژه وب سایت

با انتخاب و سفارش هر یک از وب سایت های ارائه شده از مزایای این جشنواره بهره مند شوید

هاست و دامنه

با انتخاب و خرید هر یک از قالب های زیر یک فضای میزبانی (هاست) با حجم 10 گیگا و یک دامنه ir. به صورت هدیه به شما تعلق گرفته و وب سایت شما نیز بر روی همین فضا و با نام دامنه شما(تایید ایرنیک) تحویل می گردد.

تحویل فوری

*بعد از انتخاب قالب تا 72 وب سایت به همراه قالب خام آماده شده که با تحویل محتوای متنی و تصویری دلخواه شما، وب سایت شخصی سازی خواهد شد.
* تعداد صفحات بسیاری از قالب ها با تغییراتی اندک قابل افزایش و یا کاهش نیز می باشد.

کیفیت و هزینه عالی

جزئیات، ظاهر و ویژگی هر یک از قالب های انتخابی

قالب و صفحات تکمیلی برای: مربی مهارت های زندگی

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: فروشگاه محصولات ارگانیک

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: صفحه شخصی یک حسابدار

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: فروشگاه محصولات برند

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: یک مدرس و مربی

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: خودرو و مکانیک خودرو

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: بازاریابی و مارکتینگ

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: نویسنده - محقق - سردبیر

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: یک رستوران

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: دفتر وکالت - وکیل

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: خدمات محصولات دیجیتال

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: صنعت، کارخانه و تولیدی

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: معماری - ساخت و ساز

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: طراحی داخلی ساختمان

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: مربی ورزشی شخصی

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: محصولات طبیعی

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: الکترونیک و دیجیتال

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: هنر و هنرمند

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: تغزیه و رژیم غذایی

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: گردشگری و مسافرت

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: رستوران و فست فود

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: مشاور املاک

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: آرایشگر و آرایشگاه

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: موزیک و موزیسین

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: ساختمان - لوله کشی

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: شرکت طراحی ساختمانی

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: ساختمان - در و پنجره

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: لوازم آرایش

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: هتل و مراکز اقامتی

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: مربی ورزشی یوگا

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: تکنسین برق

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: کلینیک دندان پزشکی

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: خانه سالمندان

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: کارواش

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: حیوانات خانگی

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

قالب و صفحات تکمیلی برای: خدمات نظافت

با انتخاب این قالب می توانید این تعداد صفحه با چنین ظاهر و چیدمانی در اختیار داشته باشید.
با کلیک بر روی هر تصویر آن را به صورت کامل و واضح تر بررسی نمایید.

چرا انتخاب ما؟

استفاده از مهارت ها و تجربیات تخصصی به همراه پشتیبانی پروژه ها

با استفاده از کدهای PHP، CSS و JavaScript

پشتیبانی از وب سایت در تمامی مراحل پیاده سازی.

هر پروژه دارای هویت و ویژگی منحصر به فردی بوده که در معرفی مخاطب و محصول بسیار کارا می باشد.

برنامه نویسی ساخت یافته و با استفاده از تخصصی ترین زبان های برنامه نویسی

انجام پروژه بسیاری از شرکت ها و افراد موفق در کشور.

آمارها:

تا این لحظه . . .

1
تایید مخاطبین
100
پروژه های تکمیل شده
1
افتخارات کسب شده
1 K+
خطوط کد
به بالای صفحه بردن